Werken op ons Hoofdkantoor

Op het hoofdkantoor zetten verschillende afdelingen zich dagelijks in om de gehele organisatie met in het bijzonder de groothandels te faciliteren en te ondersteunen.

Bezit jij de onderscheidende kennis en het vakmanschap om deze centrale ondersteuning te bieden en wil je werken binnen een dynamische horecagerelateerde werkomgeving, dan nodigen wij je van harte uit te reageren op openstaande vacatures bij ons hoofdkantoor.

Meer over onze hoofdkantoorfuncties

Automatisering

De afdeling Automatisering is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ICT-dienstverlening en de inrichting van ICT-processen bij HANOS. Systeembeheer, ICT ontwikkeling en Informatisering maken onderdeel uit van deze afdeling. Tezamen houden zij zich bezig met de vertaling van bedrijfsprocessen en informatiebehoefte naar ICT-dienstverlening en ontwikkelingen.

De systeembeheerders beheren en implementeren alle automatiseringssystemen binnen onze organisatie. Zij zorgen ervoor dat alle IT-systemen optimaal werken door het lokaliseren en verhelpen van storingen, het installeren van hard- en software en het zorgdragen voor de beveiliging van het netwerk.

De programmeurs zorgen voor het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe software en het onderhouden van de bestaande software. Zij verrichten puur maatwerk en spelen in op de eisen en wensen van zowel de externe als de interne klanten. Daarbij wordt creatief meegedacht over de wijze waarop de software verder ontwikkeld kan worden en hoe problemen zo efficiënt mogelijk kunnen worden opgelost.

De ontwikkelaars houden zich samen met de collega’s van Informatisering bezig met het ontwerpen, ontwikkelen, onderhouden en beheren van de bestaande datawarehouse en business intelligence omgeving. Zij dragen zorg voor de werking ervan ten behoeve van de informatievoorziening binnen onze organisatie, waaronder het vervaardigen en onderhouden van documentatie en het ontwikkelen van rapportages.

De medewerkers van Informatisering zijn mede verantwoordelijk voor de informatievoorziening binnen onze organisatie. Zij richten het informatiemanagement en functioneel beheer op adequate wijze in. En daarnaast zorgen zij voor een optimale fit tussen de bedrijfsprocessen en de ondersteunende informatievoorziening.

Marketing en Communicatie

Onze marketing- en communicatieprofessionals zijn verantwoordelijk voor het totaalpakket aan communicatiemiddelen en marketinginspanningen die worden ingezet voor profilering van het merk HANOS. Dit betekent dat zij collega's in de groothandels adviseren en faciliteren maar ook landelijke campagnes en kanalen ontwikkelen, beheren en verbeteren.

Onze collega’s op de marketing- en communicatieafdeling hebben gevoel met de horeca. Aanvullend hierop beschikken ze over een sterk servicegerichte en gedreven houding.

Het team bestaat uit nieuwsgierige professionals die ontwikkelingen in de markt op de voet volgen en deze vertalen in kansen en nieuwe initiatieven.

Personeel en Organisatie

De centrale afdeling Personeel & Organisatie (P&O) draagt vanuit het hoofdkantoor in Apeldoorn zorg voor de ontwikkeling en de juiste uitvoering van het personeelsbeleid. Daarnaast faciliteert en ondersteunt de afdeling P&O het management en onze medewerkers bij de optimale uitvoering van het lokale personeelsbeleid in onze vestigingen in Nederland en België (ca. 2100 medewerkers). De afdeling verricht daarbij activiteiten op het gebied van de P&O Administratie (salaris- en personeelsadministratie), P&O Ontwikkeling en P&O Ondersteuning. Het P&O team op het servicekantoor in Apeldoorn bestaat uit 10 fte en wordt aangestuurd door het Hoofd P&O.

In de grotere vestigingen is daarnaast een lokale medewerker P&O verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de lokale personeels- en verzuimadministratie en de ondersteuning van het management bij de juiste uitvoering van de personeelsprocessen en het personeelsbeleid.